Ester Pluskalová

Ester Pluskalová

Darovat hned

Koordinátorka o sobě:

„Se službou Nové generace jsem se setkala už během studia na střední škole. Myšlenka organizace se mi zalíbila, na svém gymnáziu jsem vyhledala další křesťany a rozjeli jsme skupinku. Mohli jsme uspořádat několik akcí, navštívil nás také tým ze Švédska. Zasévali jsme do životů spolužáků, prožívali jsme protivenství i zázraky. 🙂 Na vysokou školu jsem šla do jiného města, ale když jsem se dozvěděla, že i tady je NG, přidala jsem se. Během uplynulých dvou a půl let jsem aktivně pomáhala při přípravách i v průběhu akcí, seznámila jsem se s řadou nevěřících studentů a začala jsem pořádat skupinky pro holky. V tomto roce bych se ráda věnovala dalšímu rozvoji práce v Olomouci a také budu spravovat národní facebookové a webové stránky a Instagram Nové generace a rozvíjet propagační materiály pro službu.“

 

Podpořte – Ester Pluskalová

Bankovní účet 2400083780 / 2010 variabilní symbol 6402

Další koordinátoři