Czech English

Dárcovské fondy

„Chci dávat, vážím si pomoci a zkušeností F-nadace, ale rád bych výběr obdarovaných ovlivňoval“

„Chtěl bych dát jednorázový dar, který by sloužil několik let konkrétní věci“

Právě takové věci slyšíme od dárců, kterým nabízíme správu jejich fondů. Prostředky zůstanou vyčleněny speciálnímu účelu a zachází se s nimi podle pravidel dohodnutých mezi dárcem a nadací. Součástí pravidel bývá nejčastěji účel daru a také způsob, kterým se rozhoduje o příjemcích podpory (např. způsob jmenování výběrové komise). Fond může být:

•  uzavřený – dárce má na srdci konkrétní potřebu, kterou naplní pomocí daru; do fondu přispěje jednorázově nebo chce přispívat trvale, ale nezve další dárce ke spojení sil; fond může nést jméno dárce a může mít jako jeden z cílů i propagaci dárce samotného; dárce může být více či méně zapojen do rozhodování o využití daru;

•   otevřený – touhou dárce je podnítit další dárce k dávání na stejný účel; jednou z možných forem povzbuzení pro ostatní dárce je příslib, že pokud se k vám v podpoře zvoleného účelu přidají, jejich dar znásobíte, např. zdvojíte. Dají-li tedy 100 Kč, stejnou částku přidáte i vy a účel bude podpořen částkou 200 Kč (F-nadace si nic nenechá, má přece 0% režii).