Fond NAJDILEKTORA se zaměřuje na podporu realizace etických a preventivních programů na základních a středních školách. Fond je základní podporou lektorů v Čechách a na Slovensku.

Programy lektorů pro žáky základních a středních škol podporuje F-nadace od roku 2002. Od roku 2012 jsme navázali spolupráci s 12 lektorskými organizacemi. Fond NAJDILEKTORA je zdrojem podpory jednotlivých lektorů, lektorských organizací a jejich společné práce.

Dozvědět se více Darovat hned

Fond NAJDILEKTORA PLUS se zaměřuje na podporu realizace vzdělávacích programů na školách. Programy se zaměřují na duchovní dědictví českého a slovenského národa. Témata zahrnují historické osobnosti našeho národa – Jana Husa, J. A. Komenského, významné události (Staleté kořeny), a také programy o Bibli a o svátcích, které vychází z křesťanství nebo se pojí s křesťanskou tématikou. 

Dozvědět se více Darovat hned

Nová generace na dobré cestě je název pro dárcovský fond lektorů, kteří jsou v tzv. rozšířené podobě. Lektoři v tomto fondu mají stanovený fundraisingový cíl, kterého chtějí během roku dosáhnout. K tomu je jim poskytnut platební widget skrze crowdfundingový portál darujme.cz.

Níže naleznete přehled všech lektorů, kteří jsou ve fondu zahrnuti, s jejich profily.

Dozvědět se více Darovat hned

Fondy lektorské činnosti, zejména fondy NAJDILEKTORA PLUS a NOVÁ GENERACE NA DOBRÉ CESTĚ, se zaměřují na podporu provozu fondů, tj. podporu práce s lektory.

Dozvědět se více Darovat hned