Fond NAJDILEKTORA se zaměřuje na podporu realizace etických a preventivních programů na základních a středních školách. Fond je základní podporou lektorů v Čechách a na Slovensku.

Programy lektorů pro žáky základních a středních škol podporuje F-nadace od roku 2002. Od roku 2012 jsme navázali spolupráci s 12 lektorskými organizacemi. Fond NAJDILEKTORA je zdrojem podpory jednotlivých lektorů, lektorských organizací a jejich společné práce.

Dozvědět se více Darovat hned

Fond NAJDILEKTORA PLUS se zaměřuje na podporu realizace vzdělávacích programů na školách. Programy se zaměřují na duchovní dědictví českého a slovenského národa. Témata zahrnují historické osobnosti našeho národa – Jana Husa, J. A. Komenského, významné události (Staleté kořeny), a také programy o Bibli a o svátcích, které vychází z křesťanství nebo se pojí s křesťanskou tématikou. 

Dozvědět se více Darovat hned

Fond NOVÁ GENERACE NA DOBRÉ CESTĚ, je rozšířenou podporou lektorům, kteří se této práci věnují na plný nebo téměř plný úvazek. Jedná se o vlastní fond F-nadace, skrze který se podporuje práce jednotlivých lektorů. Rozšířená podpora má za cíl motivovat samotné lektory, aby měli své vlastní dárce, jejichž dary nadace zdvojuje.

Dozvědět se více Darovat hned

Fondy lektorské činnosti, zejména fondy NAJDILEKTORA PLUS a NOVÁ GENERACE NA DOBRÉ CESTĚ, se zaměřují na podporu provozu fondů, tj. podporu práce s lektory.

Dozvědět se více Darovat hned