Často kladené dotazy

Otázky a odpovědi k výběrovým řízením F-nadace
Tento text je, narozdíl od vyhlášení výběrového řízení, průběžně měněn. Zařazujeme další otázky, které zájemci o příspěvek kladou, a upřesňujeme dříve zapsané odpovědi. Tento text obsahuje nejprve zodpovězené otázky týkající se všech vyhlášených výběrových řízení a potom otázky týkající se každého jednotlivého výběrového řízení.

Výběrová řízení na rok 2018/19 – společné otázky

Další otázky a odpovědi naleznete v tomto souboru: Otázky a odpovědi k výběrovým řízením

Revidováno 15. 6. 2018