FILOSOFIE

BŮH

Bůh stvořil vše svým Slovem a všechno patří jemu.

ČLOVĚK

Jsme správci, ne vlastníci.

DAR

Dávání není povinnost, ale jedna z největších radostí.

Naše filozofie vychází z přesvědčení, že jsme v Bohu bohatí a můžeme tak být štědří vůči druhým lidem. Jsme bohatí také jako příslušníci západní společnosti. Svědčí o tom statistiky Mezinárodního měnového fondu, dle kterých je Česká republika 36. nejbohatším státem světa a Slovenská republika je umístěna na 43. místě. Ano jsou státy bohatší než my, ale to pořád nic nemění na faktu, že nám bylo dáno dost. Věříme, že s bohatstvím přichází také zodpovědnost. Naší zodpovědností je, abychom tím, co nám bylo dáno, investovali do proměny naší vlasti a nabídli pomoc chudším částem světa.