Czech English

Granty 2018-2019

Nesení „Dobré zprávy“ českému národu

F-nadace vyhlásila výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

VŘ jsou určena pro rok 2018 – 19 a probíhají v následujících oblastech:

 

  • Evangelizační materiály

Nákup a výroba evangelizačních materiálů, propagace evangelizačních akcí tiskovými materiály, na internetu a sociálních sítích.

Uzávěrka grantů 1. 4., 1. 6. a 1. 11. 2018

Soubor vyhlášení: V6.1_VR2018_Evm.pdf

 

  • Práce křesťanských lektorů na školách v ČR

Z dárcovských fondů Nová generace na dobré cestě (NGNDC) a Najdilektora.cz (N.CZ) jsou podporovány programy: Preventivní a etické * Série Duchovní dědictví * O Bibli * následná činnost ve spolupráci s místní církví.

Uzávěrka grantů NGNDC – 30. 6. 2018, N.CZ+ – 1. 3. 2018, 1. 7. 2018, 1. 11. 2018

Soubor vyhlášení: V7_VR2018_Lektori.pdf

Pracovní verze vzorce výpočtu odměny lektora pr.vzorec2018.xlsx

Informace k vyúčtování PDF zde

 

  • Vzdělávání křesťanských učitelů a lektorů

Pro primární prevenci, etickou výchovu, mentoring a duchovní vliv ve školách.

Průběžný grant

Soubor vyhlášení: V10_2017GRANT_vzdelavani.pdf

 

  • Práce křesťanských lektorů na školách na Slovensku

Z dárcovského fondu „Najdilektora.sk“ (N.SK) a Nová generace na dobré cestě (NGNDC)

Soubor vyhlášení VŘ 17: VR2018_Vyhlásenie.pdf

Uzávěrka grantů je u NGNDC 30. 6. 2018, N.SK+ - 1. 3. 2018, 1. 7. 2018, 1. 11. 2018

Aktualizováno dne 1. 1. 2018

  • Mentorský program pro výchovu nových vedoucích/lektorů

Z dárcovského fondu „Strategický nadační fond“

Soubor vyhlášení VŘ 102: VR 2019-20 Vyhlášení mentoringu

Nová uzávěrka grantů pro účastníky Mentees je: 30. 9. 2018

Seznam mentorů k výběru pro mentee

Vzor plánu osobního rozvoje