BeeGreen Farm 

Fond, který podporuje tento projekt si klade za cíl vybudování soběstačné farmy pro pěstitelské a chovné aktivity, pro to, aby děti mohly mít lepší životní prostředí a mohly se vzdělávat v oblasti farmaření. Přispějte k přípravě dětí pro budoucí život.

Projekt vznikl za účelem vytvoření důstojného místa, kam bude přestěhován stávající Dětský domov Himalaya Peace Home z Káthmándú a kde bude pokračovat vzdělávání dětí a jejich příprava pro budoucí život na křesťanských principech. 

O farmě

Farma se nachází ve vesnici Paiyong, kraj Kalimpong, stát West Bengal, Indie.

Vize projektu:

 • Pomáhat dětem udržet a rozvíjet víru v Ježíše Krista a podporovat jejich
  sounáležitost s církví.
 •  Vybudovat udržitelný, ekologický a finančně soběstačný podnik, který by
  poskytl dětem z dětského domova základ pro rozvoj jejich dovedností a
  podporu podnikání.
 •  Zajistit dětem, které se nechtějí primárně vrátit do horských vesnic, odkud
  pocházejí, bezpečné startovací místo, kde by mohly využít dosaženého
  vzdělání a dále rozvíjet své schopnosti.

Prozkoumej BeeGreen Farm projekt na vlastní pěst!

Jak vaše peníze pomáhají? 

 • vybudování domů obyvatelům farmy a dětí
 • výstavba stromů a rostlin
 • nákup úlů
 • vzdělávání dětí, kteří se stanou budoucími farmáři
 •  vybudování infrastruktury (příjezdová cesta, přívod vody a mnoho dalších)

 

Podpořte – BeeGreen Farm

Váš dar pomůže dětem v Indii mít lepší úroveň života. Přispěje k vybudování udržitelného, ekologického a finančně soběstačného podniku.

F-nadace: 2400083780/2010 Variabilní symbol 27

Každý dar bude zdvojen.