Via lucis film

Via lucis film

1/ Celovečerní dokudrama „JAKO LETNÍ SNÍH“

Prvním projektem dárcovského fondu Via Lucis Film byl celovečerní dokudrama „Jako letní sníh“ (96 min.). Začalo se na něm pracovat v roce 2019. Film se natáčel v období mezi květnem a zářím 2020 a spolupracovala na něm celá řada známých českých herců. Souběžně s natáčením už od srpna probíhala částečná postprodukce, která byla dokončena v listopadu 2020. Česká televize film odvysílala v premiéře začátkem roku 2021.
Film shlédlo do března 2021 téměř 400 000 diváků. V tomto týdnu se stal nejsledovanějším pořadem na programu ČT2 a v ten den čtvrtým nejsledovanějším pořadem napříč všemi televizními kanály.

Odkaz na film Jako letní sníh

2/ Dokumentární film „J. A. KOMENSKÝ – ŽIVOT A DÍLO“

Dalším projektem dárcovského fondu Via Lucis Film byl klasický dokumentární film „J. A. Komenský – život a dílo“ (52 min.). Na projektu se začalo pracovat již v roce 2018, ještě před tím, než se ve Vistafilmu rozhodli upřednostnit film hraný. Uslyšíte v něm výpovědi řady odborníků – komeniologů – a po stopách Komenského se televizní štáb vydal i do zahraničí (Polsko, Švédsko a Anglie). Dokument bude odvysílán Českou televizí v březnu 2021.

3/ Další projekty chystané v roce 2021-2022

A/ Veřejná projekce filmu „Jako letní sníh“ v Praze na Staroměstském náměstí k uctění památky 400. výročí popravy 27 českých pánů

Máme nabídku záštity nad akcí od radní Hl. Města Prahy pro kulturu paní Hany Třeštíkové. Pokud se podaří včas dořešit cestu schvalovacího protokolu, uskuteční se akce v den výročí 21.6.2021 na Staroměstském náměstí přímo na místě popravy. 

Potřeby: Finance na pokrytí technického zajištění projekce a PR akce, předpoklad 100 000 – 200 000 Kč (pokud nám neodpustí Magistrát poplatky za zábor).

B/ Výroba anglického full-dabingu pro film „Jako letní sníh“

O film v plném anglickém znění projevila zájem europoslankyně Michaela Šojdrová a její kancelář již pracuje na zajištění projekce filmu v Europarlamentu v Bruselu, a to v říjnu 2021.

Ozvala se také Česká centra v zahraničí (New York a Holandsko), která by film nabídla v příštím roce při příležitosti výročí narození J. A. Komenského. Anglický dabing dál otevírá i možnosti odvysílání v zahraničních televizích a prezentaci na filmových festivalech apod.

Potřeby: Finanční krytí nákladů na výrobu full-dubbingu. Finanční náročnost je vysoká především z hlediska využití angl. a amerických prof. herců. Z předchozí zkušenosti (angl. verze Jana Husa) si troufáme odhadnout cenu výroby na cca 650 000 Kč.

C/  Vistafilm zvažuje v koprodukci s Českou televizí natáčení dalšího hraného celovečerního historického filmu.

Pokud vše dobře dopadne, přineseme informace o tomto novém projektu v průběhu roku 2021.

Iva a Lubomír Hlavsovi jsou vděčni všem dárcům, kteří podpořili projekty jakoukoliv částkou. Věří, že dárce potěšily jednak vysílané filmy, ale také informace o počtu sledování.