Jediné EET řešení, které učí dobročinnosti

Aplikace, která umožní podnikatelům splnit všechny povinnosti vyplývající z EET, je ke stažení na www.jezeksw.cz/jsweet

Aplikace je zdarma, není třeba platit žádný počáteční ani udržovací poplatek, nečeká vás ani překvapení v podobě poplatku za prodloužení fungování na další rok apod.
O slevu na dani ve výši 5 000 Kč se můžete dobrovolně rozdělit a přispět na dobročinné projekty spravované F-nadací.

 

Martin Rosák, otec dobročinného rozměru projektu, řekl:

„Z důvodu zavedení EET, které vyvolalo v naší zemi negativní ohlasy a podpořilo v lidech udávání, jsme byli Bohem vedeni k vydání EET řešení, které neučí lidi „udávat“, ale „dávat“.
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš (Bible, knihy Kazatel 11,1 a Lukášovo evangelium 3,11).

 

Dobrovolný příspěvek můžete poslat na číslo účtu 338 00 338 / 2010 s variabilním symbolem 338 (EET). Můžete tak učinit formou jednorázového poděkování nebo pravidelného přispívání. Veškeré zaslané prostředky budou použity pro podporu křesťanských aktivit podporovaných F-nadací. Nadace v tomto projektu funguje s 0% režií (svou režii hradí z jiných zdrojů, 100% příspěvků dárců bude použito pro podporu dobročinných aktivit dalších neziskových organizací).

 

Dar lze odečíst o daně z příjmu (při splnění podmínek dle platné legislativy)
Pokud chcete zaslat potvrzení o daru, zašlete, prosím, své kontaktní údaje na f‑nadace@f‑nadace.cz