Erika Bednaříková

O lektorce

Sama na sobě zakusila přínos preventivního programu na střední škole, kde ho ze zvědavosti pomohla zorganizovat. I přes vážnost nelehkého tématu nemoci AIDS, smrti a sexuality byla výborná atmosféra otevřenosti, laskavý přístup lektora a pertinentní a také v té době nedostupné informace tím, co jí nasměrovalo na rovině osobní a postupem času i profesní.

Jazyková výbava z bilingvního gymnázia jí otevřela cestu pro paralelní vysokoškolské vzdělání ve Francii, které ovlivnilo její odbornou profilaci: Po roce výměnného pobytu na prestižní manažerské škole v Lyonu dosáhla v dalším roce ekvivalentu inženýrského titulu na partnerské vysoké ekonomické škole v Chambéry. Po návratu domů a dokončení inženýrského studia na Mendelově univerzitě v Brně se rozhodla ve studiích pokračovat doktorským stupněm, ve kterém se zaměřila na efektivní mezilidskou komunikaci a s ní spojený funkční týmový management. To v závěru doplnila roční pracovní zkušenost v podobě výzkumné stáže ve studentské organizaci opět ve francouzské Toulouse. Postupně se začala věnovat vzdělávací činnosti na středních školách, v institutech, v neziskových organizacích, na univerzitě i soukromě, na což si rozšířila pedagogické vzdělání.

Letitá touha vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé, kteří vedou smyslupný a plnohodnotný život, ji dovedla až k osvětové činnosti, kterou odstartovala v roce 2013. Nadšení pro rozvoj druhých a přesvědčení o klíčové roli prevence v životě dětí a mládeže jsou důvodem toho, že se vedle svého zaměstnání věnuje právě preventivní činnosti na školách. V programech často využívá interaktivní a zážitkovou formu, dialog a snaží se o praktickou využitelnost programu posluchači.

Organizace

ABATOP

Programy a působnost lektora

Podpořte Eriku Bednaříkovou

Sbírku realizuje F-nadace

Bankovní účet 52523663/2010 a variabilní symbol xxx