Pavel Pakosta

O lektorovi

Pavel Pakosta působí na školách již 15 let. Organizuje, zajišťuje a poskytuje přednáškovou a poradenskou činnost dětem a mládeži. Během let si získal důvěru pedagogů pro dlouholetou spolupráci. Vede interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti. Ukazuje propojení dnešní generace s minulými generacemi a důležitost a význam napojení se na naše duchovní kořeny.

 

Organizace

ABATOP, z.s.

Podpořte Pavla Pakostu

Sbírku realizuje F-nadace

Bankovní účet 52523663 / 2010 a variabilní symbol 7031